Naar content

Logistiek

Een sterke logistieke keten kan alleen ontstaan door een optimale samenwerking tussen mensen en bedrijven. Om lokaal te kunnen handelen en grip te blijven houden op een dynamische wereld zijn er systemen nodig die deze veranderingen aan kunnen. Voor de organisatie, medewerkers, klanten en leveranciers die meedoen aan het logistieke proces en voor het succes van de eigen organisatie. Of het nu gaat om wereldwijde netwerken of lokale samenwerking, Rotterdam CS realiseert oplossingen die werken voor uw organisatie.
 

Lees meer...
Thumbnail

Zorg

Steeds meer mensen willen grip krijgen op hun werk, gezondheid, leven en omgeving. Zij participeren met bijvoorbeeld coöperaties, verenigingen en wijkteams. Om de zelfredzaamheid te vergroten, wordt de hulp ingeroepen van lokale organisaties. Binnen kleine, overzichtelijke groepen kan er immers makkelijker samen gewerkt worden dan in een groot, anoniem geheel. Rotterdam CS ontwikkelde hiervoor een platform waarbij burgers in hun buurt met elkaar verbinding kunnen vinden. Schakel ook over op een van de oplossingen die Rotterdam CS biedt.

 

Lees meer...
Thumbnail

Overheid

Data met een groot economisch potentieel liggen verzameld en opgeslagen bij publieke organisaties als gemeentelijke overheden. Rotterdam CS hanteert een beproefde werkwijze om de data elektronisch en kosteloos toegankelijk te maken voor het publiek. Open Data is openbaar, vrij van auteurs- of andere rechten van derden en is transparant. Ze voldoen aan open standaarden en zijn computer- leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden. In meerdere steden zijn al Open Data beschikbaar.

 

Lees Meer...
Thumbnail