Recently developed solutions

Eindhoven Open Data Portal

Following Amsterdam and Rotterdam, Eindhoven has now opted for an Open Data Portal built by Rotterdam CS. In 2014, an open data pilot will start and officials will have a channel to publish their open data.

Samenwerking in Doelgroepenvervoer

Simulatie van passagiersbewegingen in het doelgroepenvervoer geeft zorginstellingen en overheden inzicht in de effecten van onderlinge samenwerking. Dat helpt om beslissingen te nemen over de inrichting van die samenwerking.

Liferay Google Analytics portlet

One of the most important tools for a website administrator are the statistics, Google Analytics is one of the best options and this Portlet provides a simple but powerful integration between Liferay and Google Analytics